Hasta Rehberi

Hasta Hakları


01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden, Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı:Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı:Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 

Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, 

Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya ,

Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye, 

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 

Ziyaret Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 

Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.


Hasta Hakları Yönetmeliği 01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazete