Kalite Yönetimi

Hastane Kalite Yönetim Birimi


Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş  ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları ( SHKS ) ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Birimi olarak;

  1. Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ( SHKS ) ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  2. Bölüm indikatörlere , göstergelere yönelik  bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
  3. İç tetkikler ve öz değerlendirmeler sonucunda  hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak
  4. Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
  5. Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak
  6. Kalite Yönetim Sistemi ve SHKS  ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim Koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek
  7. Her ay Sağlık Bakanlığının istediği istatistiki verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak
  8. Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ( SHKS ) ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
  9. SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıyı organize etmek,sonuçlarını kayıt etmek, alınan kararlara göre düzeltici/önleyici faaliyet açmak ve takibini yapmak

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ OLARAK; Merkezde çalışanların ve işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla ; İş Güvenliği, Tesis Güvenliği ve Çalışanların Sağlığına yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını yönlendirmek, bu çalışma ve uygulamaların yaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.